Cách nấu xôi gấc ngon lành cho mâm bộ cúng ngày Tết

Xôi gấc là đơn trong suốt những hoa ăn khô khanng trạng thái thiếu trong suốt mâm bộ ngày Tết. Thay vì những đĩa xôi thường nhật thời tạo hình bánh kem bầyng những đoá hoa xôi đỗ coi rất sinh chừngng và sáng tạo.

Cách nấu xôi gấc ngon cho mâm bộ cúng ngày Tết - 1

Xôi gấc hoa đỗ xanh

Nguyên liệu thần hồn nấu xôi gấc:

-2 kg gạo thói quen

-1/2 ăn bé dầu ăn

-200 gr lối

-1/2 thờia o muối

-100ml nác chủ yếu dừa

-2 thờia o rượu trắng chừng 35 chừng

-1 trái gấc bá

Hoa kem đỗ xanh

– 300g đỗ xanh- 100g dầu ăn- 200g lối

Nhân đỗ xanh

-200gr đỗ xanh

-110gr lối

Cách nấu xôi gấc ngon cho mâm bộ cúng ngày Tết - 2

Cách nấu xôi gấc ngon:

-Gạo thói quen vo nhẵn, cho nác bầyng đơn tí muối ra chìm hơn phương diện gạo, tốt qua đêm rồi hôm sau đưa ra xả lại cho nhẵn, tốt nhẵn nác.

-Bổ gấc công cặp, lấy hạt gấc có giết hường tốt riêng ra, phần gùi vàng nạo tốt riêng. Dùng tay bóp cho tan gùi gấc. Sau đấy, cho phần gấc giết hường ra chung, bóp nhiễn.

-Ướp gấc cùng rượu trắng, đơn tí màu hường mực gấc và muối. Tiếp thô lỗ, nhao giết gấc cùng thói quen bầyng ½ thờia o muối cho đều.

-Cho gạo ra xửng, tốt lên bếp hâm chừng bán tiếng, bật nắp lau khô khan hết nác ứ, bầy xôi thật tơi.

-Tiếp thô lỗ rưới nác chủ yếu dừa và ½ thờia o dầu ăn lên xôi, xáo đều. Sau đấy, che nắp xửng lại hâm thêm chừng bán tiếng cho tới khi chộ xôi mềm mỏng dai là đặt. Nếu chộ xôi hơi khô khan, có trạng thái rưới thêm nác chủ yếu dừa hay dầu ăn và hâm thêm đơn lúc nữa.

Khi xôi vẫn đạt chừng dai như mong muốn thời nhắc xửng ra khỏi bếp, chờ cho xôi bốc hơi đi bớt vãi lối ra và nhao đều.

-Đậu xanh ầm mềm mỏng, đưa hâm chín rồi sử dụng máy xay hay công thật nhiễn sau đấy nhao cùng lối.

Cách công kem hoa cọ đỗ xanh:

Cách nấu xôi gấc ngon cho mâm bộ cúng ngày Tết - 3

– Đậu ầm qua đêm, nấu dừ, cho dầu ăn, lối ra xay nhiễn, đem lên bếp sên (chi sên nhân dịp bánh trung thu mà khô khanng khô khan, đứng nhân dịp như bánh trung thu)

– Sên khúc, cho ra máy công trứng loại tốt bàn (stand mixer) sử dụng mái chèo (phới dẹt) phẩy cho đỗ dai.

– Pha màu: củ dền gọt vỏ rửa nhẵn, cho ra máy ép lấy nác màu đỏ. Màu xanh thời sử dụng 1 thờia bột lứa xanh pha cùng téo nác rét cho tan hay có trạng thái sử dụng màu thật phẩm Wilton.

-Cho 1 cây đỗ ra âu nhao, cho màu cần sử dụng ra nhao đều. Cho đỗ ra túi và nép đầu nép hoa chi như hoa kem bình thường. Dùng đui huê đỏ liền hay đui Hàn mạng 125-104.

-Cuối bầyng, cho xôi ra khuôn bánh gato, tốt nhân dịp đỗ xanh ra, ép thật chặt chẽ sau đấy trang hoàng hoa đỗ lên bên trên.

Cách nấu xôi gấc ngon cho mâm bộ cúng ngày Tết - 4

Cách nấu xôi gấc ngon cho mâm bộ cúng ngày Tết - 5

Cách nấu xôi gấc ngon cho mâm bộ cúng ngày Tết - 6

Chúc cạc bạn thật hành thành công!