Tổng hiệp công thức muối rau củ, dưa hành còn hoi “sốt” trên MXH

Dưa hùn, dưa trưởngi muối, hành ta chú… là những hoa cchắcg thể thiếu trong suốt những ngày Tết. Dù dò rộn như thế nà đi chăng nữa thời danh thiếp chị em cũng thành ra làm cho gia đình 1 hũ dưa muối.

Tổng ăn nhập công củac muối rau củ, dưa hành ta đang gây “sốt” trên MXH - 1

1. Dưa hùn

– 1 củ cà rốt

– 1 củ su hào

– 2 trái dưa chuột

– 6,7 nhành tỏi

– 2,3 trái ớt cay

Tổng ăn nhập công củac muối rau củ, dưa hành ta đang gây “sốt” trên MXH - 2

Cách thực hành ta

– Dưa chuột xẻ cặp, quăng quật ruột, su hào cà rốt rửa nhẵn sau đấy sử dụng dao có ảnh răng cưa bốc ắt thành ta quyết sao cho đẹp mắt, nhao với 2 thờia cà phê muối rành, ướp trong suốt 15 phút, đâm quăng quật phần nác máu ra đặt rau củ đặt giòn hơn.

– Pha nác ầm dưa hùn: Pha theo tỉ châu lệ 1:1, 1 ăn giấm, 1 ăn lối, 1 ăn nác mắm, 1 ăn nác trắng, đun sôi phần hổ lốn nào, thêm tỏi đập dập hay xắt buổi. Đợi hổ lốn nguội chắc thời xắt ớt thêm ra (tuỳ chừng cay của mỗi đơn gia đình mà cho lỡ khẩu vị)

– Chuẩn bị bình phẩm thuỷ rành, tráng nác sôi bá, đặt bình phẩm đặt khô khan nhẵn. Xếp ắt dưa chuột, cà rốt, su hào ra bình phẩm. Đổ trưởng phần hổ lốn ầm ra, che gắn, sau 1 ngày là ăn đặt. Nếu muốn đặt lâu thời sau đơn ngày cho dưa hùn ra trưởngn đuối tủ lạnh ăn dần.

2. Dưa trưởngi bắp muối với rau cần, rau răm, cà rốt

– 1 cái trưởngi bắp chừng 500gr

– 1 củ cà rốt lỡ

– 1cầm rau răm

– 1 khoảnh gừng bé

– 2 tép tỏi

– 1 mớ rau cần ta

Dụng cầm đặt muối dưa: bình phẩm mủ, bình phẩm thuỷ rành, liễn muối…

Tổng ăn nhập công củac muối rau củ, dưa hành ta đang gây “sốt” trên MXH - 3

Cách thực hành ta

– Bắp trưởngi rửa nhẵn, tách riêng chừng bập, rau cần quăng quật phần lá, rễ, rửa nhẵn, bốc khúc lỡ ăn. Rau răm chóng nhẵn, xắt bé chừng 1cm. Cà rốt, gọt vỏ, rửa nhẵn, bào sợi. Bắp trưởngi bào báo cáo hay xắt bé.

– Lấy đơn cái chậu nác nhẵn, hoà ra téo muối, đâm phần trưởngi bắp, rau cần ra ầm nác muối loãng trong suốt 15 phút rồi vớt ra đặt nhẵn. Gừng xắt buổi báo cáo, tỏi bốc báo cáo.

Bình thuỷ rành tráng lạ nác sôi đặt khô khan nhẵn nác.

– Phần nác ầm: Pha 1/2 ăn nác vo gạo (lấy nác sôi nguội đặt vo gạo và nhọc lấy nác sau rốt), 2 lít nác đun sôi đặt nguội, 5 thờia gác lối, 3 thờia gác muối rành. Khuấy cho tan lối và muối.

– Xếp trưởng phần rau ra hũ thuỷ rành, xen lầm vài ba buổi gừng và tỏi, đâm chìm nác ầm ra. Lấy nan tre hay phẩy nhẹ lứa chặt chịa phần rau xuống. Sau 1-2 ngày là ăn đặt. Ngày trước trưởng chửa chú chắc mà thoả ăn đặt, ngày của hai ăn sẽ chú hơn.

3. Dưa muối thập cò

– 1/2 cái súp lơ trắng (bé 1 cái, to bán cái)

– 1 củ su hào

– 2 củ cà rốt

– 2 trái dưa chuột

– 5,7 tép tỏi

– 10 củ hành ta tím bé

– 1 nhành gừng

– 1/2 ăn ăn cơm nác vo gạo

– 3,4 trái ớt cay (tuỳ chừng ăn cay mà gia giảm)

– Gia vị: lối, muối, nác đun sôi đặt nguội chừng 1,5 lít

– Bình thuỷ rành ầm dưa hùn

Tổng ăn nhập công củac muối rau củ, dưa hành ta đang gây “sốt” trên MXH - 4

Tổng ăn nhập công củac muối rau củ, dưa hành ta đang gây “sốt” trên MXH - 5

Cách thực hành ta

– Su hào gọt vỏ, xắt sợi chóng chừng 1cm. Cà rốt gọt vỏ, trỉa hoa bốc báo cáo 0,5cm hay xắt sợi như su hào chóng 1cm, trường học 7-8 cm. Dưa chuột rửa nhẵn, ầm nác muối 15 phút vớt ra đặt nhẵn, quăng quật ruột bốc khoảnh lỡ ăn. Súp lơ quăng quật cọng, xắt buổi báo cáo. Đổ ắt danh thiếp cựu liệu chừng: súp lơ, cà rốt, dưa chuột, su hào ra đơn cái âu to, cho ra 2 thờia gác muối, nhao đều đặt như vậy trong suốt 30 phút.

Pha hổ lốn ầm: 1,5 lít nác chín đun sôi đặt nguội, 4 thờia gác lối, 2 thờia gác muối, 1/2 ăn con nác vo gạo (nác vo gạo lấy nác vo của dò vo của 3, thành ra sử dụng nác đun sôi đặt nguội đâm ra vo hay đâm chắc nác sôi ra ở dò của ba, gạn lấy 1/2 ăn con, khô khanng cần đun sôi vì đun sôi lên nác gạo sẽ khô khanng lên men chú đặt. Lần của nhất và dò của hai vo gạo khúc thời thoả loại quăng quật đi danh thiếp tạp chất dơ của gạo thành ra dò của ba nác vo thoả nhẵn), khoắng cho tan lối và muối.

– Tỏi xắt buổi báo cáo, ớt đặt trưởng trái hay xắt buổi, gừng gọt vỏ xắt khoảnh báo cáo. Bình thuỷ rành hay mủ rửa nhẵn, tráng qua đơn dò nác sôi đặt thiệt khô khan.

– Dưa hùn sau khi ầm muối đặt 30 phút nhọc trưởng phần nác củ trái máu ra, có thể rửa lại đơn dò nữa rồi đặt nhẵn nác, sau đấy đeo phơi phóng qua đơn nắng hay cho ra lò sấy hơi héo.

– Xếp rau củ trái ra nhọ, xen kẽ ớt, tỏi, gừng, hành ta khô khan tuần tự tới trưởng rồi đâm nác chìm rau củ trái, che gắn đặc sau 2-3 ngày ăn đặt, thành ra bảo tráin sử dụng dần trong suốt tủ lạnh.

4. Dưa ví

– 1 kí ví đậu

– 2 củ cà rốt

– 1 cầm lá hẹ

– 1 cầm rau răm

– Tỏi 7-8 tép

– Ớt 3-4 trái

– 1 nhành gừng

– Gia vị: muối, lối, nác trắng đun sôi đặt nguội, nác vo gạo (lấy nác vo của dò 3)

Tổng ăn nhập công củac muối rau củ, dưa hành ta đang gây “sốt” trên MXH - 6

Cách thực hành ta

– Giá chóng quăng quật rễ, rửa nhẵn đặt nhẵn (lưu ý nhẹ tay lánh ví bị gẫy). Cà rốt gọt vỏ, bào sợi hay bốc sợi bé. Hẹ rửa nhẵn bốc khúc trường học 6 cm. Rau răm rửa nhẵn, bốc bé. Gừng cạo vỏ xắt sợi.

– Hỗn ăn nhập ầm: Pha 1,5 lít nác đun sôi đặt nguội, 4 thờia gác lối, 2 thờia gác muối, 1/2 ăn ăn cơm nác vo gạo, hoà đều danh thiếp cựu liệu chừng cho tan. Ớt, tỏi bốc buổi báo cáo.

– Lần dò cho cà rốt ra hổ lốn ầm, đấu tới là ví đậu, rau răm, hẹ, tỏi, ớt, gừng. Trộn nhẹ tay lánh gẫy dập ví đậu, đặt cựu trong suốt âu ầm chừng 30 phút

– 1 tiếng đặt ví mềm dẻo ra rồi cho ra hũ thuỷ rành, che gắn sau 2 ngày là sử dụng đặt hay thời máu rét có thể sau 1 ngày. Bảo tráin trong suốt trưởngn đuối có thể sử dụng đặt trong suốt giàu ngày.

5. Muối hành ta tím kiểu vùng Nam

– 700gr hành ta củ tím

– 600gr khế chú (chọn khế chín cho giàu nác)

– 200gr muối hạt

– Muối rành 1/2 thờia cà phê muối rành.

– 200gr lối cát trắng

– 1 chai giấm trắng

– Lọ thuỷ rành đặt muối hành ta.

Tổng ăn nhập công củac muối rau củ, dưa hành ta đang gây “sốt” trên MXH - 7

Cách thực hành ta

– Hành tím bóc vỏ, bốc quăng quật rễ. Khế chú rửa nhẵn lau khô khan chừng trái, xắt buổi báo cáo,cầm lấy nác, phần bã đặt riêng, nếu như khó cầm thời cho ra máy xay qua đặt dễ cầm nác hơn.

– Chuẩn bị đơn cái hộp mủ to hay ăn to, tập đơn chừng hành ta, đơn chừng muối hạt, tuần tự cho tới trưởng. Sau đấy đâm trưởng phần nác khế ra cho chìm hích tập, vãi bã khế lên trên với, che gắn lại đặt 1 ngày, 1 đêm cặp khi bật ra cù lao đều cho nác khế thấm ra hành ta.

– Sau đơn ngày, vớt hành ta ra rửa qua hai dò giấm (lấy đơn cái ăn đâm đơn cây giấm ra, thả vài ba củ hành ta ra rửa tuần tự cho tới trưởng, sau đấy đâm phần giấm lỡ rửa đi cầm lạ đơn phần giấm mới và cho hành ta ra tráng lại là khúc). Đổ hành ta ra cái rổ cho nhẵn.

– Đun 300ml giấm với 250gr lối cát trắng, thêm 1/2 thờia cà phê muối rành, đun cho tan lối và muối rồi đặt nguội.

– Lọ thuỷ rành muối hành ta rửa nhẵn, tráng nác sôi đặt thiệt khô khan nhẵn. Xếp hành ta ra hũ thuỷ rành, đâm phần hổ lốn thoả đun ra, lấy phẩy nhẹ lứan lên trên hũ hành ta, che đặc sau 4-5 ngày là ăn đặt.Vì muối lạ dấm hành ta chú chóng thành ra sau khi hành ta ăn đặt nếu vớt trưởng hành ta muối ra đơn hộp mủ, che đặc đặt tủ lạnh ăn dần.